Thứ ba, 24/11/2020 - 01:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Thạch Sơn

Sinh hoạt chuyên môn

Báo cáo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, môn Toán tại trường TH&THCS Thạch Sơn tháng 10 năm 2017

Báo cáo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, môn Toán tại trường TH&THCS Thạch Sơn tháng 9 năm 2017

07-10-2017

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 - NĂM HỌC 2017 - 2018

“Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng PTNL tự học , hợp tác ,

tính toán , giao tiếp của học sinh ”

I.ĐẶT VẤN ĐÊ

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học , nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học . Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “ truyền thụ một chiều ” sang dạy cách học , cách vận dụng kiến thức , rèn luyện kĩ năng , hình thành năng lực và phẩm chất , đồng thời phải chuyển cách đánh giá giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề , coi trọng cả kiểm tra , đánh giá kết quả học tập với kiểm tra , đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Năm học 2016 – 2017 , 100% CBQL , GV  đã được tập huấn và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS , bước đầu GV đã tiếp cận và có kĩ năng nhất định trong vận dụng các phương pháp dạy học , kĩ thuật dạy học nhằm phát triển NL của HS .

Trong năm học 2016 – 2017 cùng với các trường trong toàn huyện trường TH&THCS Thạch Sơn nói chung , nhóm toán nói riêng chúng tôi cũng tiếp tục tiếp cận phương pháp mới đưa vào giảng dạy nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học về đổi mới PPDH và hình thức tổ chức dạy học , từng bước chuyển từ DH tiếp cận nội dung sang DH tiếp cận năng lực , góp phần thực hiện đổi mới căn bản , toàn diện GD và đào tạo theo nghị quyết số 29 – NQ/ TN ngày 04/11/3013 .

II . BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

* Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống

* Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học

*Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

*Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học

* Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

* Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.

*Sử dụng các kỹ thuật dạy học .

* Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

 

III . THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

1. Về phía học sinh

Nhìn chung các em có ý thức học tập, nhưng nhiều e còn học theo cách ghi nhớ các kiến thức một cách máy móc, chưa làm chủ được hệ thống kiến thức, kỹ năng , thái độ, đặc biệt khả năng áp dụng các kiến thức để giải quyết những vấn đề đặt ra cho các em trong thực tiễn cuộc sống.Trong quá trình học còn thụ động tiếp thu kiến thức, chưa có sự tìm tòi, sáng tạo nên kết quả học tập chưa cao.

2. Về phía giáo viên

Giáo viên luôn có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tuy nhiên việc tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh còn hạn chế , hiệu quả chưa cao.

3. Về cơ sở vật chất

Nhà trường luôn quan tâm trang bị các đồ dùng, phương tiện dạy học. Tuy nhiên việc sử dụng các phương tiện, đồ dùng nhiều khi giáo viên còn lạm dụng hoặc có khi chưa khai thác và sử dụng triệt để.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Giải pháp chung

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh bằng cách tổ chức đa dạng, phong phú và linh hoạt các hình thức hoạt động học tập nhằm tạo hứng thú cho các em, giúp học sinh say mê tìm tòi kiến thức lịch sử một cách tự giác.

Tăng cường sử dụng các phương tiện, kĩ thuật dạy học mới đặc biệt lưu ý phương pháp đồ dùng trực quan trong việc giảng dạy. Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm để giúp học sinh trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thông qua đó giúp các em cùng giải quyết có hiệu quả một nhiệm vụ học tập đề ra.

Đối với giáo viên:

Trước hết để dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững các phương pháp và kĩ thuật dạy học mới .Trên cơ sở đó khi bắt tay vào soạn giảng một tiết học giáo viên cần xác định được những đơn vị kiến thức cần truyền tải cho học sinh, xác định cần sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học gì để đạt được hiệu quả tốt nhất .Thông qua các phương pháp, kĩ thuật dạy học đã sử dụng, giáo viên sẽ hình thành và phát triển năng lực gì cho người học. Điều này giúp giáo viên vừa đảm bảo truyền tải đủ các chuẩn kiến thức cần đạt, vừa hình thành và phát triển năng lực cho người học.

Đảm bảo dạy học theo đúng đặc trưng bộ môn, cần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tự học hỏi, tự thảo luận giải quyết vấn đề bài học.

Đối với học sinh:

Các em phải chủ động trong quá trình học tập và chiếm lĩnh tri thức, tích cực tham gia vào các hoạt động trong tiết học, tích cực tư duy, có khả năng suy nghĩ độc lập cũng như làm việc theo nhóm để giải quyết một nhiệm vụ học tập đề ra. Học sinh phải biết tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình thông qua mỗi giờ học,từ đó giúp bản thân cần tiếp tục tìm tòi và khám phá tri thức.

 

Sau đây là tiết dạy thể nghiệm theo chuyên đề môn toán 9 – tiết 14 : “ Căn bậc ba”

Do đồng chí Nguyễn Văn An dạy thể nghiệm

V.BÀI HỌC NGHIÊN CỨU

A. Mục tiêu:

- Về kiến thức:

+ Nắm được định nghĩa căn bậc ba , kiểm tra được một số có là căn bậc ba của một số khác , biết tính căn bậc ba của một số bằng định nghĩa căn bậc ba và máy tính cầm tay

- Về kỹ năng:

+ So sánh và rút ra nhận xét sự khác nhau giữa căn bậc ba và căn bậc hai

+ Từ t/c căn bậc hai biết suy ra tính chất cơ bản của căn bậc ba , vận dụng các t/c vào giải một số dạng toán liên quan đến căn bậc ba , từ đó hiểu được các ứng dụng toán học của các tính chất đó.

- Thái độ :

+Rèn kĩ năng tính toán, trình bày khoa học , lập luận lôgic .

+ Tạo sự hình thành thói quen , tính cách , nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu .

- Phát triển năng lực:

+ Tự học , tính toán , giao tiếp , hợp tác , quản lí của học sinh .

B . Chuẩn bị

GV : Máy chiếu, phiếu học tập , thước kẻ , phấn màu , bảng phụ , MTCT.

HS : Nghiên cứu trước bài căn bậc ba , Máy tính cầm tay , bảng phụ.

C. Tổ chức hoạt động dạy học

- HĐ 1 : Tạo tình huống : GV cho HS quan sát hình lập phương .

Gv giới thiệu : Nếu biết một cạnh ta tính được thể tích , ngược lại nếu biết thể tích tính độ dài cạnh như thế nào ?

Tình huống này giúp HS sự tò mò chuẩn bị vào bài mới , đây cũng là liên hệ thực tế của bài .

- HĐ 2: Hoạt động khởi động : Hoàn thành hai bài tập

GV đưa bài tập lên màn hình cho cả lớp quan sát

Y/C mỗi daỹ làm một bài – đồng thời gọi 2 HS lên bảng làm

Bài 1 dùng đặt vấn đề vào bài mới

Bài 2 giúp HS nêu t/c căn bậc ba

- HĐ 3 : Đưa mục tiêu bài học lên màn hình , gọi 1 HS đọc , y/c cả lớptheo dõi ,

Phần này chúng tôi kết hợp phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới và giúp HS nắm được kiến thức cần đạt trong tiết học này .

- HĐ 4 : 1/ Khái niệm căn bậc ba

GV gọi HS đọc bài toán , liên hệ với kết quả ở phần KTBC bài 1a , hãy tính độ dài cạnh hình lập phương ? giải thích ? Từ đó GV khái quát bài 1 , gọi HS nêu định nghĩa căn bậc ba của một số a ?

Y/C HS tự nghiên cứu nội dung từ đ/n đến hết ?1 theo nhóm ( câu hỏi GV đưa lên màn hình , Phát phiếu học tập cho các nhóm ) , Gv theo dõi HS hoạt động , GV kiểm ta nhóm làm xong trước , nhóm đó có HS trả lời tốt , GV cho HS đó kiểm tra hỗ trợ GV những nhóm còn lại , Báo cáo kết quả cho GV .

GV chốt kiến thức của phần 1.

Trong phần 1 đã phát triển năng lực giao tiếp , tự học , hoạt động nhóm và kết hợp triển khai mô hình trường học mới .

GV chuyển ý vào phần 2

- HĐ 5 : 2/ Tính chất

+ GV đưa lên màn hình bài toán 2 , cột 1 là t/c căn bậc hai ( đã làm ở KTBC)

+ Y/C HS hoạt động cá nhân , nghiên cứu 3 t/c cơ bản của căn bậc ba trên cơ sở 3 t/c của CBH .

+ Gọi một HS lên bảng viết

+ Nhận xét bài làm của bạn đồng thời GV đưa t/c CBB lên màn hình

+ GV hỏi ứng dụng t/c CBB giải dạng toán nào ?

+ Y/C HS nghiên cứu VD2 , VD3 , sau đó hoạt động nhóm đôi làm ?2 vào bảng nhóm , cả lớp KT hai nhóm , các nhóm khác KT chéo nhau

+ GV chốt lại KT của phần 2

- HĐ 6 : Luyện tập

+ Bài 67 / SGK : ( Hoạt động cá nhân ) : HS tính 3 số đầu

Cả lớp làm bài , gọi một HS lên bảng làm , Nêu cách tính , qua BT này GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính để tính căn bậc ba , HS dùng MTCT tính 2 số còn lại , GV gọi đọc kết quả

+ Bài 68a , 69a (Hoạt động cá nhân ) HS lên bảng làm , HS khác nhận xét , Cho biết kiến thức nào vận dụng làm bài này .

+ GV chôt kiến thức

+ GV trở lại phần tạo tình huống đầu giờ để giải quyết vấn đề đã nêu ra , giúp HS liên hệ thực tế.

- HĐ 7 : Giao việc về nhà ( GV đưa lên màn hình )

VI. KẾT LUẬN

Tóm lại : Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh đòi hỏi mỗi giáo viên cần chuẩn bị tốt trước khi lên lớp nhằm xác định các đơn vị kiến thức từ đó đưa ra các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.

Tích cực sử dụng các phương tiện và đồ dùng trực quan trong môn học, chú ý khi tổ chức các hoạt động học tập phải xác định rõ vai trò lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các em được tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

VII. KIẾN NGHỊ

- Giáo viên cần tích cực phát triển năng lực của học sinh thông qua sử dụng đa dạng ,phong phú các phương pháp kĩ thuật dạy học.

- Giáo viên cần khai thác triệt để các phương tiện dạy học, không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn.

                                                                Thạch Sơn , ngày 7 tháng 9 năm 2017

                                                                                                            T.M NHÓM TOÁN

 

                                                                                       

                                                                                           Lâm Văn Hội

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 58
Năm 2020 : 535